Nguyen Minh Hoang

minh hoang

Nguyen Minh Hoang

Nhà thiết kế đồ họa, tốt nghiệp LCDF - Hanoi 2017

“Giảng viên người Anh và các sinh viên quốc tế tại đây làm tôi cảm giác như mình đang được học tại chính đất nước Anh. Sau khi học tại LCDF- Hà Nội, tôi cảm thấy mình trường thành hơn và có thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực thiết kế. Việc thực hành giúp kích thích sự sáng tạo trong tôi, phát triển kỹ năng nghiên cứu và hình thành nên phong cách cá nhân của tôi.”

Hotline: 024 37 199 706