Khóa học bán thời gian

Là một phần trong chương trình học toàn thời gian, sinh viên có thể đăng ký nhập học tối đa 03 (ba) môn học trong chương trình học toàn thời gian. Sinh viên được yêu cầu tham gia học từ 1-3 ngày/tuần trong mỗi kỳ học tập.

Ngày học

Tháng 9, tháng 1

Các khóa học

 • Thiết kế và Phát triển ý tưởng
 • Truyền thông bằng hình ảnh trong Thiết kế
 • Kỹ năng và quy trình Vẽ minh họa thời trang
 • Lịch sử Văn hóa Thiết kế phương Tây
 • Thiết kế trên máy tính
 • Xây dựng Thương hiệu Thiết kế
 • Thiết kế đồ họa
 • Nhận dạng thương hiệu
 • Kỹ năng đồ họa chữ
 • Đóng gói trong Thiết kế đồ họa
 • Thiết kế/ Kinh doanh Thời trang
 • Công nghệ thiết kế mẫu rập
 • Cấu trúc sản phẩm thời trang
 • Kinh doanh và Marketing thời trang
 • Trưng bày Thời trang
 • Thiết kế Nội thất
 • Công nghệ và Quy trình Thiết kế 3D
 • Thiết kế đồ đạc nội thất
 • Thiết kế triển lãm và Bán lẻ

Học phí

Học phí sẽ phụ thuộc vào khóa học bạn lựa chọn. Xin vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn sinh viên hoặc hỏi trực tiếp qua website.

Phương thức đăng ký

Sinh viên có thể nộp hồ sơ nhập học thông qua website www.designstudies.vn hoặc có thể nộp trực tiếp qua đường bưu điện hoặc tới văn phòng nhà trường.
Để có thêm thông tin, xin vui lòng click Phương thức đăng ký.