Donna Bramhall

Donna

Donna Bramhall

Design Lecturer

Donna Bramhall là người sáng lập của một doanh nghiệp thời trang mang phong cách cổ điển tên Spinsters Emporium và hiện đang làm việc như một nhà thiết kế chất liệu thời trang tự do cho HaberdasherMe. Donna đã nghiên cứu tất cả các khía cạnh của thiết kế thời trang trong hơn 10 năm và đã làm việc như một nhà thiết kế thời trang ở New York, Thượng Hải, Hồng Kông và London. Hiện Donna chuyên về giảng dạy nghiên cứu và  phát triển, cách trình bày hồ sơ nghệ thuật, tiếp thị thời trang và văn hóa thời trang. Những niềm đam mê khác của Donna bao gồm đạo đức nghề nghiệp và sự bền vững trong giáo dục thời trang cũng như  thiết kế chất liệu trên khắp thế giới.