Lin Jac

Pic 2_Lin jac.jpg

Lin Jac

Giảng viên Thiết kế đồ họa

Lin Jac là một nhà thiết kế đồ họa với hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sáng tạo, trong đó có 10 năm kinh nghiệm đào tạo về thiết kế. Lĩnh vực của thầy bao gồm tất cả các loại hình truyền thông in ấn, từ nhận diện thương hiệu, xuất bản, đồ họa môi trường, đồ hoạ chữ cho đến các dự án nâng cao nhận thức xã hội. Sau khi tốt nghiệp Central Saint Martins, thầy làm việc với tư cách là một nhà thiết kế tự do ở Anh, Trung Quốc và Malaysia. Với tư cách là Giảng viên cao cấp, Lin Jac luôn đảm bảo chất lượng giảng dạy thông qua các phương pháp tiếp cận mang tính xây dựng và hiệu quả nhằm tạo ra môi trường học tập đầy hứng khởi, khuyến khích sinh viên thử nghiệm và để có cơ hội học hỏi, tranh luận, tư duy và sáng tạo.