Triển lãm tác phẩm Thiết kế đồ họa

Triển lãm tác phẩm Thiết kế đồ họa lần này là sự kiện kết thúc Kỳ học tập của sinh viên chuyên ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA của chúng tôi.

Cơ hội thưởng thức tận mắt các tác phẩm sáng tạo của các sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa dành cho các bạn trẻ đam mê Truyền thông bằng hình ảnh!

Tại sự kiện Triển lãm, bạn sẽ có cơ hội:

✔ Tham dự Triển lãm tác phẩm miễn phí và giao lưu với các Giảng viên và sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa

✔ Đăng ký tham dự lớp học mẫu chuyên ngành Thiết kế đồ họa và hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ nghệ thuật du học

✔ Tìm hiểu chương trình đào tạo thiết kế đồ họa Anh quốc với phương pháp giảng dạy mới và hoàn toàn khác biệt tại Việt Nam

✔ Tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại với phòng các phòng studio chuyên dụng phục vụ riêng cho chuyên ngành thiết kế

Đăng ký sự kiện

Địa điểm