Học bổng du học "The better together"

Học bổng được trao cho các sinh viên của chương trình Higher National Diploma Program học chuyển tiếp năm cuối để nhận văn bằng BA (Hons) tại UK.

Học bổng bao gồm 50% học phí khóa học năm cuối hệ cử nhân Đại học các chuyên ngành Thiết kế.

Hotline: 024 37 199 706