Mark Bellingham

mark_bellingham.jpeg

Mark Bellingham

Trưởng khoa: Thiết kế đồ họa

Mark Bellingham từng giữ cương vị Trưởng khoa Thiết kế đồ họa cho chương trình Dự bị chuyên ngành Nghệ thuật và Thiết kế tại Trường Đại học Nghệ thuật sáng tạo, London từ năm 2000. Ông đã tham gia giảng dạy và hướng dẫn các sinh viên bậc Đại học, Thạc sỹ và Nghiên cứu sinh. Ông cũng đồng thời là cán bộ Khảo thí của trường Đại học Nghệ thuật London (Anh quốc).

Mark có niềm đam mê lớn vào công việc giảng dạy và luôn tìm tòi những phương pháp mới giúp sinh viên phát triển ý tưởng, thực hành và nghiên cứu. Ông cũng phát triển các giáo trình về các phương pháp tiếp cận trải nghiệm sáng tạo trong truyền thông bằng hình ảnh thông qua mỹ thuật, nhiếp ảnh, truyền thông và đồ họa chữ. Hiện tại, thầy đang nghiên cứu ý tưởng “hình ảnh là một vật thể” sau kỷ nguyên của internet, từ mô hình và sách điện tử, biển quảng cáo và nghệ thuật sắp đặt.

Hotline: 024 37 199 706